Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs

SIA “NESTER CUSTOM”,

No vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja
pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa
par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

Piegādes maksa:

  • VENIPAK kurjerpasts, automatiski aprekinajot piegades izdevumus uz preci majas lapa

BIĻEŠU APMAKSA.

  1. Par SIA “NESTER CUSTOM” interneta veikala izmantošanu tiek piestādīta interneta veikala izmantošanas maksa. Maksa ir izdalīta un pārskatāmi norādīta pie katra pasākuma atsevišķi pirms maksājuma uzsākšanas.
  2. Interneta veikala izmantošanas maksa tiek pievienota pirkumam.

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā – iesniedzot attiecīgu paziņojumu no kura nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.
Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 29478483 un 29516450 vai rakstot nester.custom@gmail.com

ATTEIKUMA TIESĪBAS

  • Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz e-pastu: custom@gmail.com. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircējs atteikuma vēstules veidlapu pieprasa zvanot uz +371 29478483 un 29516450 vai rakstot e-pastu uz: nester.custom@gmail.com. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes;
  • pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.

Adrese uz kurieni var atgriezt preci: Preiļi A.Upīša iela 20 LV-5301
Klientam tiek atgriezta nauda bankas kontā 7 darba dienu laikā pēc preces nosūtīšanas un saņemšanas.

BIĻEŠU ATBILDĪBA

SIA “NESTER CUSTOM”, ir atbildīga tikai par Pasākumu ieejas biļešu tirdzniecību.

Pasākuma atcelšanas gadījumā SIA “NESTER CUSTOM” atmaksā biļetes nominālo vērtību atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei.

SIA “NESTER CUSTOM” Pasākuma atcelšanas gadījumā atmaksā tikai biļetes nominālo vērtību.

SIA “NESTER CUSTOM” neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.

SIA “NESTER CUSTOM”, saskaņā ar Civillikuma 1773. un 1774. pantu, neuzņemas nejaušības risku un biļetes nominālo vērtību neatmaksā gadījumos, kad Pasākums atcelts dēļ nejauša notikuma vai nepārvaramas varas (karadarbība, dabas katastrofas, epidēmijas, nemieri, streiki, varasiestāžu akti u.c.).

Pasākumu atcelšana un pārcelšana Latvijā pastāvošo Covid-19 infekcijas izplatības draudu un faktiskās izplatības dēļ ir atkarīga no varasiestāžu noteikumiem un lēmumiem, kā arī no pasākumu realizētāju un citu saistīto un netieši saistīto fizisko un juridisko personu izolācijas, pašizolācijas vai karantīnas, kuru izcelšanās pasākumu plānošanas un organizēšanas procesā ir neprognozējama, t.i., nejauša, un ir pielīdzināma nepārvaramas varas apstākļiem.

Par laika periodā, kamēr Latvijā pastāv epidemioloģiskās drošības draudi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, atcelta vai pārcelta Pasākuma iegādātās biļetes nominālvērtības atmaksu likumdošanā noteiktajā kārtībā un apmērā atbild tikai Pasākuma rīkotājs.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

DATU APSTRĀDE

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

STRĪDU RISINĀŠANAS NOTEIKUMI

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti

SIA ‘’ NESTER CUSTOM”
Reģ.Nr. 41503085237

A.Upīša iela 20-1
Preiļi
LV-5301

Banka

AS Citadele Banka

IBAN: LV10PARX0022505300001